Hoạt động hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn"

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014, Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực làm sạch vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị

Nằm trong kế hoạch thực hiện hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014, ngay từ đầu tháng 9, Tổng công ty đã phát động phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, chất thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương…; đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường công sở vào chiều thứ sáu hàng tuần.

Cùng với các hoạt động trên, Tổng công ty còn tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng như: Tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tạo dư luận và áp lực xã hội để lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu với nội dung “Hãy hành động vì môi trường không rác”; đồng thời tuyên truyền một số khẩu hiệu như: “Bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống”, “Trồng thêm một cây là bảo vệ môi trường”, “Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn”… nhằm nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức của cá nhân, của cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường.

Thứ sáu hàng tuần các đoàn viên thanh niên tham gia làm vệ sinh môi trường tại Văn phòng cơ quan 

GALLERY

VIẾT NHẬN XÉT